fredag 31 augusti 2012

Gallring pågår

Gallring av böcker är ett nödvändigt ont. Det kommer ständigt nya böcker som behöver plats i hyllorna och därför behöver vi gallra sånt som inte läses så flitigt längre. Vi brukar ha ett bord stå i foajen med sådana böcker till försäljning. Vi tycker det är roligt om någon bok finner en ny läsare, för ofta står vi med böcker som vi vet är bra, men som inte läses längre.
I sommar har det blivit extra mycket gallring och därför finns det nu även böcker i utställningshallen som man får plocka av. Plocka ihop en kasse vuxenböcker och betala 100 kr eller en motsvarande för barn och betala 50 kr. Vill du köpa enstaka böcker kostar de 5 kr för barnböcker och 10 kr för vuxenböcker.